logo
dansk
english
francais
deutsch
polski

JAKOŚĆ

W firmie Tricolor za punkt honoru bierzemy sobie wysoką jakość świadczonych przez nas usług transportowo-logistycznych. Dlatego zdecydowaliśmy się przestrzegać szeregu wytycznych, dzięki którym będziemy spełniać wymienione poniżej wymagania jakościowe.

Firma Tricolore posiada certyfikat ISO 9001. Jest to system zapewnienia jakości, w którego skład wchodzą międzynarodowe wytyczne dotyczące zarządzania jakością oraz jej norm. 

Ponadto posiadamy certyfikat AEO. Certyfikacja AEO jest rozpoznawana na całym świecie jako znak jakości wskazujący, że nasza rola w międzynarodowym łańcuchu dostaw jest bezpieczna, nasze standardy, procesy i procedury są skuteczne oraz że jesteśmy wiarygodnym partnerem biznesowym.Wszystkie ładunki już od momentu przyjęcia do transportu podlegają u nas wymogom jakościowym. Oznacza to, że gwarantujemy klientom:

  • stałe monitorowanie jakości przez odpowiedzialnych pracowników
  • równomierny, wysoki poziom usług
  • zgodność z warunkami dostawy, specyfikacjami oraz przepisami  prawnymi
  • sprawne informowanie, gdzie w którym momencie znajduje się dany  ładunek
  • zapobieganie pomyłkom na wszystkich etapach spedycji i transportu
  • niski odsetek szkód
  • sprawną i skuteczną obsługę roszczeń w przypadku szkód
  • rejestrację szkód celem opracowania sposobów zapobiegania im oraz działań naprawczych