logo
dansk
english
francais
deutsch
polski

Magazyn

Firma Tricolore dysponuje powierzchnią magazynową o wielkości 60 000 m² i jest w stanie zaoferować klientom bogatą infrastrukturę w zakresie przechowywania towarów. Posiadamy licencję na składowanie m.in. żywności, produktów ekologicznych, paszy dla zwierząt, powszechnych towarów przemysłowych, a także ładunków niebezpiecznych. W magazynie oferujemy takie usługi, jak: pobieranie i pakowanie, znakowanie, foliowanie, paletyzacja, sortowanie, skracanie itd.

Firma Tricolore stawia do dyspozycji klienta następujące obiekty magazynowe:

 • 60.000 m² zabezpieczonego przed mrozem magazynu o 61 śluzach   wejściowych
 • 47.000 m² ogrodzonego, oświetlonego placu
 • zabezpieczenia Securitas – dostęp wyłączne przez bramy chronione  kodem  kryta infrastruktura przeładunkowa
 • składowanie krótko i długoterminowe
 • hale magazynowe podzielone wg grup produktów


Przywracamy elastyczność kosztom stałym!

  Produkty żywnościowe i żywność ekologiczna

Oferujemy
 • hale magazynowe zatwierdzone przez duńską Agencję ds. Żywności
 • zarządzanie partiami
 • zarządzanie okresem trwałości
 • kontrolę własną (patrz certyfikat ISO)


ADR - ładunki niebezpieczne

Oferujemy
 • hale magazynowe zatwierdzone do składowania ładunków    niebezpiecznych
 • zarządzanie partiami
 • zarządzanie dokumentacją ADR
 • kompetentny konsultant ADR – Bureau Veritas


Towary przemysłowe

 Oferujemy
 • nowoczesną, krytą infrastrukturę przeładunkową
 • obsługę ładunków długich
 • zarządzanie partiami, kodami kreskowymi, lokalizacją
 • przepakowywanie, znakowanie ładunku, rozładunek   kontenerów


Magazyn o zwykłej posadzce

Oferujemy
 •  zarządzanie partiami, kodami kreskowymi, lokalizacją,   magazyn blokowy


Magazyn wysokiego składowania

Oferujemy
 • zarządzanie partiami, kodami kreskowymi, lokalizacją
 • regały o pojemności 25 295 palet