logo
dansk
english
francais
deutsch
polski

Transport

Firma Tricolore zawsze realizuje zlecenia transportowe z poszanowaniem przepisów krajowych i międzynarodowych, a także innych wymogów władz. Są to między innymi:

 • przepisy dot. czasu jazdy i odpoczynku
 • Konwencja ADR
 • Konwencja CMR
 • NSAB 2000
 • przepisy krajowe i międzynarodowe


Naszymi największymi rynkami są Niemcy i Francja. Pozostałe ważne rynki to Beneluks, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Polska, Czechy oraz Skandynawia.

Podstawą naszych usług są:

 • transport towarów przemysłowych, suchych, żywnościowych, żywności ekologicznej oraz ładunków niebezpiecznych
 • stałe trasy przewozowe
 • sprawna i konkretna komunikacja dzięki osobistemu kontaktowi z   kierowcą
 • nowy i bezpieczny sprzęt odpowiadający potrzebom klientów i   rodzajom ładunków
 • bezpośredni transport do odbiorcy końcowego bez przeładunków i   etapów pośrednich
 • punktualny odbiór i dostawa – realizacja koncepcji „just in time”